Image Not Found On Media Library

Over Ons

Deze cursus is een initiatief van Transformcity. Transformcity is gevestigd in Amsterdam en werkt met publieke en private opdrachtgevers in zowel binnen- als buitenland. Het bedrijf is in 2016 opgericht als spin-off van het Amsterdamse transformatieproject Glamourmanifest (later ZO!City). In 2010 adopteerde Glamourmanifest op eigen Amstel III, een groot kantorengebied met veel leegstand. Nadat de gemeente haar top-down herontwikkelingsplannen moest intrekken vanwege de crisis, ontwikkelde Glamourmanifest een alternatieve strategie gebaseerd op multi-stakeholder samenwerking waarvan steeds grotere resultaten zichtbaar worden in het gebied.

In de loop der jaren kreeg het Amstel III project, de onderliggende aanpak en de ontwikkelde digitale tooling nationale en internationale erkenning en prijzen als best practice in stedelijke transformatie, stakeholderparticipatie en innovatie. Al snel werd duidelijk dat de vraag hoe je succesvol transformatie kunt realiseren in gebieden met veel verschillende eigenaren en andere belanghebbenden, iets is waar veel steden over de hele wereld mee worstelen. Dit leidde tot het overdragen en later fuseren van het Amstel III project in een nieuwe lokale organisatie en de oprichting van Transformcity om alle kennis, ervaring en tools die in Amsterdam zijn ontwikkeld, ook in andere steden te kunnen toepassen. Dit doen we door middel van online cursussen (ga voor de volledige Engelstalige cursus naar de Transformcity website) en met live presentaties, workshops en advies en ondersteuning op maat.

Zowel Glamourmanifest, ZO!City als Transformcity zijn opgericht door Saskia Beer. Saskia is opgeleid als architect en werkte voor gerenommeerde bureaus in Nederland en Japan. In 2009 was zij een van de vele ruimtelijke professionals die door de crisis hun baan verloren. Terwijl ze worstelde met deze plotselinge onzekere situatie, raakte ze ook gefascineerd door het feit dat zoveel projecten werden bevroren of geannuleerd terwijl de werkelijke lokale uitdagingen nog steeds niet waren opgelost. Stedelijke braakliggende terreinen, leegstaand vastgoed, gebieden die een transformatie nodig hadden: er was nog heel wat werk aan de winkel. Veel van deze uitdagingen waren zelfs zeer dringend.

Wat vooral interessant was aan deze uitdagingen, was het feit dat veel ervan zich bevonden in bestaande stedelijke gebieden met veel bestaande belanghebbenden, niet alleen de gemeente en de vastgoedeigenaren, maar ook de bedrijven die de ruimtes huren en natuurlijk de dagelijkse gebruikers. Veel mensen en organisaties hadden iets te winnen en te verliezen in deze gebieden. Wat als we ze op de een of andere manier met elkaar in contact konden brengen en activeren en er lokale projecten met een heel lokaal draagvlak omheen konden bouwen? Zou dit niet veel beter passen bij de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de stedelijke realiteit?

In 2010 verwierf Saskia een startstipendium van Fonds BKVB (nu Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie) om haar eerste initiatieven voor stedelijke transformatie te onderzoeken en op te starten. Dit leidde al snel tot het project Glamourmanifest in Amstel III. Saskia is actief betrokken bij academisch onderzoek en onderwijs en het (internationale) professionele discours over stedelijke ontwikkeling en innovatie. Ze neemt regelmatig deel aan conferenties, panels, denktanks en jury’s en spreekt en schrijft regelmatig over haar werk.

Over Ons - Gebiedstransformatie